Month: Říjen 2019

VÝŽIVA DĚTÍ – ANEB JAK SE JIŽ V MLÁDÍ NAUČIT SPRÁVNÝM NÁVYKŮM

9. září 2019 jsme měli možnost účastnit se semináře na téma „Výživa dětí“. Seminář proběhl v Brně a byl pořádán společností Fitness Institut. Jelikož sportování je úzce spojeno s výživou, přikládáme správnému nastavení stravovacích pravidel v počátcích života dítěte velkou váhu. Výživa dětí začíná již v těhotenství ženy a od této doby rozdělujeme výživu na: výživu v období těhotenství +…